Işık Madde ile Karşılaşınca Ne Olur?

isik ve ses
Gece gökyüzüne baktığımızda birçok gök cismini (Ay, yıldızlar, gezegenler) görebilirken çevremizdeki nesneleri eğer sokak lambaları yoksa zor seçeriz. Gün­düz bir ormanda ağaçların arasından ya da sabah evimizin perceresinin arasın­dan sızan güneş ışığını görebiliriz.
isik ve ses
El feneri ve farlarından çıkan ışı­ğın izlediği yolu gözümüzle gözlemleye­biliriz.
isik ve ses
isik ve ses

Gece deniz yüzeyinde oluşan yakamoz gözlerimizi okşarken arkadaşımızın ko­lundaki saatten gözümüze gelen ışın ra­hatsız eder.
isik ve ses
Işık madde ile karşılaşınca maddenin özelliğine göre ya geçmez (yansır yada soğurulur) ya geçer, yada bir kısmı ge­çer bir kısmı geçmez (yansır yada soğrulur).

Aynaya gelen ışın madde tarafından yansıtılır yani maddenin içinden geçe­mez. Mercek cam gibi cisimlere gelen ışınlar ise madde tarafından geçirilebilir yada bir kısmı geçebilirken bir kısmı yansır.

Kumaş gibi cisimler ise ışığı geçirmez (ışığın bir kısmı yansır bir kısmı ise ci­sim tarafından soğurulur.)
isik ve ses
Güneşten Dünyamıza gelen ışınlar at­mosfer ile karşılaşır. Atmosfer gelen ışı­ğın bir kısmını geçirerek yeryüzüne ulaşmasını sağlar. Atmosferden geçe­meyen ışığın bir kısmı atmosfer tarafın­dan soğurlur geri kalan kısmı ise atmos­fer tarafından yansıtılarak uzaya geri döner.
isik ve ses
Dünyada gece olan bölgelere güneş ışı­ğı ulaşmazken bu bölgeler Ay tarafın ay­dınlatılır. Ay bir ışık kayanğı olmaması­na rağmen Güneş'ten aldığı ışığı yansı- tırak Dünya'da gece olan bölgeleri ay­dınlatır.
isik ve ses
Bir doğa olayı olan Güneş tutulması ola­yı Ay'ın Güneş ile Dünyamızın arasına girmesiyle oluşur. Bu durumda 1 nolu yere Ay Güneşten gelen ışık ışınlarının geçmesini engeller. (Ay, Güneş ışıkları­nı geçirmez.)

Güneş ve Ay'dan gelen ışınlar cisimler­den yansıyarak gözümüze gelir ve ci­simleri görebiliriz.
isik ve ses
Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girdiği doğa olayına Ay tutulması denir. Ay bu konumda iken Güneş'ten ışık alamaz. Ay ışık alamadığından Dünya'dan Ay görülmez.

ÖRNEK SORU
I. Işık madde ile karşılaşınca madde­den yansıyabilir.
II. Işık maddede soğurulabilir.
III. Işık soğuran maddenin ısısı artar.

Yukarıda verilen ifadelerden hangile­ri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III

ÇÖZÜM
Işık madde ile karşılaşınca yansıyabilir, soğurulabilir, geçebilir. I. ve II. doğrudur.
Isıyı soğuran maddenin ısısı artar III.doğru- Yanıt D

ÖRNEK SORU
ısı yalıtımı
Yukarıda bir bilgi şeması verilmiş olup bilgi doğru ise D, yanlış ise Y okları ta­kip edilerek verilen şekillerden birine ulaşılıyor.
Buna göre, tabelalar takip edilirse ve­rilen şekillerden hangisine ulaşılır?
isik ve ses

ÇÖZÜM
Işık madde ile karşılarsa ya geçer ya geçemez ya da bir kısmı geer bir kısmı
geçemez. “Madde ile karşılaşan ışık maddenin içinden geçemeyebilir.” ifade­si doğru olduğundan D oku izlenir.”Cama gelen ışık camın içinden geçer.”ifadesi doğru olduğundan D oku takip edilerek şekline ulaşılır.Yanıt A

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)