İskeletin Kısımları

İskeletin Kısımları

 • İnsan iskeleti baş, gövde ve üyeler iskeleti olmak üzere üç kısımdan oluşur.

1. Baş İskeleti

Bas_İskeleti

Bas_iskeleti

 • Baş iskeleti beyin, beyincik gibi önemli organları korur.
 • Alt çene kemiği hariç kemikler birbirine oynamaz eklemlerle bağlanmıştır.

2.

 • Göğüs kemiği, kaburgalar, omurga, omuz ve kalça kemiklerinden oluşur.

Gövde_iskeleti
Gövde_iskeleti.

 • Omurga, üst üste dizilmiş 33 adet omur denilen düzesiz şekilli kemikten oluşur. Omur deliklerinin üst üste dizilmesiyle oluşan kanalın içinde omurilik bulunur.

Omurga

 • Göğüs kemiği tekir kaburgalarla birlikte omurganın sırt omurlarına bağlanarak göğüs kafesini oluşturur.
 • Göğüs kafesi içinde kalp ve akciğerler bulunur.
 • Kaburga kemiklerin 12 çifttir. İlk 7 çifti göğüs kemiğine bağlanır. 8., 9. ve 10. kaburga kemikleri birleşir ve 7. kaburgaya bağlanır.
 • 11. ve 12. kaburgaların ön uçları serbesttir. Bunlara yüzücü kaburgalar denir.
 • Omuz kemeri; köprücük ve kürek kemiklerinden oluşur.
 • Kalça kemeri, kalça kemiği, oturga kemiği ve çatı kemiklerinden oluşmuştur.

Kurek_kemigi_001

iskelet

3.

 • Kol ve bacak kemiklerinde oluşur.

uyeler_İskeleti

 • Üst üyeler omur kemeri ile gövdenin üst kısmına bağlıdır.
 • Alt üyeler ise uyluk kemiği ile kalça kemerine bağlanmıştır. Uyluk kemiği vücudun en uzun kemiğidir.

uzun_kemik_001

iskelet_sistemi

Eklemler

İki yada daha çok kemiğin birbirine bağlandığı bölgeye denir.
Üç çeşit eklem vardır.

1. Oynamaz Eklemler

 • Kemikler birbirine çok sıkı bağlıdır ve hareket etmezler.

Oynamaz_Eklemler
örnek
Kafatası, yüz kemikleri (alt çene kemiği hariç) sağrı ve kuyruk omurları.

2. Yarı Oynar Eklemler

Eklem yapan iki kemik arasında kıkırdak veya sıkı bağ doku bulunur. Hareketleri sınırlıdır.
Örnek
Boyun, göğüs, bel omurları.

Yari_oynar_ekler

3. Oynar Eklemler

Vücudun hareketini sağlayan eklemlerdir. Eklem yapan iki kemik arasında boşluk bulunur (Sinoviyal boşluk). Bu boşluk eklem sıvısıyla doludur. Kemiklerin aşınmasını engeller. Oynar eklemler eklem kapsülüyle çevrilmiştir.

Örnek
Kürek kemiği ile kol kemiği arası, kalça kemiği ile uyluk kemiği arası, alt çene ile kafatası arasındaki eklem.
Oynar_eklem

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)