sabit reklam
Kadın Ve Erkek Beyni Arasındaki Fark Nedir?

Kadın ve erkek beyni arasında nöral ve yapısal bakımdan farklılıklar mevcuttur. Kadın beyninde beyaz madde çoğunluktayken, erkek beyninde gri madde çoğunluktadır. Yapılan çalışmalar sonucu günlük meditasyonun yaşlanmaya bağlı olarak beyinde beyaz ve gri cevherler de azalma , beyin fonksiyonları üzerinde de olumlu etkiye sahip olduğu sonucu görülmüştür. Bir  erkeği ve bir kadın birbirinden farklı kılan tek şey fiziksel özellikleri değildir. Fiziksel özellikleri aynı olmadığı gibi beyinleri de farklı çalışma özelliğine sahiptir. Her iki tarafında beyin fonksiyonları ve bilgi işleme yolları bakımından benzersiz özellikleri vardır.

 

Kadın ve erkek beyni arasındaki farkı ABD’ li bilim adamları ”değişik beyin yapıları ve beyindeki sinir bağlantıları” ile tespit etmiştir. Kadında sinir bağlantıları sağ ve sol loblar arasında dizildiği , erkek sinir bağlantıları ise ön ve arka loblar arasında kurulduğu kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmaya göre beyindeki sinir bağlarındaki fiziksel farklar ergenlik döneminde meydana gelmektedir. İki cinsiyet arasındaki beynin fiziksel farkları; kadınların hafıza ve önsezi gibi sözel alanlarda daha iyi olduğu, erkeklerin ise; haritada yön bulma ve kas kontrolü gibi konumsal alanlarda daha iyi olduğunun anlaşılabilmesinde etkili rol oynayacaktır.

kadın-ve-erkek-beyni

Vermaya göre; kadınlardaki sinirlerin ”mantıksal düşünce” alanı olarak bilinen beynin sol tarafı ile, ”önsezi” alanı olarak bilinen sağ taraf arasında dizilmiş olmasının, kadın sezgilerinin erkeklere göre neden bu kadar güçlü olduğu göstermektedir.  İnsanların içgüdü dediği şey, kadınlardaki sezginin yani düşünmeden düşünme olduğu histir.

Kadın Ve Erkek Beyni Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Gri madde: Beynin dış kısmı olan gri madde ”korteks” olarak da bilinmektedir.  Gri madde bilgilerin işlenmesi ile yükümlüdür. Gri madde sinir hücrelerinin gövdelerini içermektedir. Görsel girdiler ve işitme gibi duyusal beceriler ile ilgili işlemlerle ilgilenen gri maddedir. Kasların hareketlerine yardımcı olan motor nöronlarını da bulunmaktadır.
  • Beyaz madde: Beyaz cevher bir işleme merkezinden diğerine bilgi taşıyan sinir lif demetleri içermektedir. Kadın beyni erkek beynin 9,5-10 kat daha fazla beyaz cevhere yönelme eğilimindedir. Ne kadar fazla beyaz madde varsa o kadar beyin bağlantısı var anlamına gelir.

 

  • Boyut: Erkek beyni ortalama 1.260 cm3 hacmine sahip iken, kadın beyni 1.130 cm hacmindedir. yani bu demek oluyor ki erkek beyni kadın beyninden %10 daha büyüktür.
  • Düşünme: Yapılan bir çalışmaya göre, kadınlar düşünürken daha çok beyaz maddeyi, erkekler ise gri maddeyi kullandıklarını ve bu duruma dayanarak kadınlar ve erkeklerin farklı düşündüklerini ortaya koymuştur.
  • Hafıza: Hafıza oluşumu ve depolanmasından sorumlu olan beyin bölgesine “Hipokampus” denilmektedir. Kadınların erkeklere göre hafıza merkezinin daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, kadınların bazı şeyleri daha iyi hatırlaması ve sosyal becerilerinin daha kuvvetli olması örnek olarak gösterilebilir.
  • Dil işleme: Kadınlarda dil işleme merkezleri erkeklere göre daha büyük olma olasılığına sahiptir. “Broca” ve “Wernicke” dil işleme merkezleridir. Kadın beyni daha çok nöron yoğunluğuna sahiptir. Yapılan bir çalışmaya göre, kadınlar dil işleme için beyinlerinin hem sağ hemde sol yarım kürelerini, erkeklerin ise sadece sol yarım kürelerini kullandıklarını tespit etmiştir.
  • Kafa travması: Kadınlarda beynin gri maddesinin %84′ ünün frontal lobda bulunması, kadınların beyin yaralanmalarında erkeklere göre daha fazla zarar göreceğinin göstergesidir. Erkeklerde ise frontal lobda sadece %45′ ini gri madde oluşturmaktadır. Bir diğer durum ise, kadınlarda beyaz maddenin %86’sı frontal lobda iken, erkeklerde hiç beyaz madde bulunmamaktadır. Bu demek oluyor ki, erkeklerde gri madde beyninin geneline yayılmaktadır.
  • Saldırganlık: Öfke,korku,zevk gibi duyguların işlenmesi ile ilgili beyin bölgesine “Amigdala” adı verilir. Bu  bölgede olumsuz duyguların işlenmesi çoğunlukla saldırganlıktan sorumludur. Yaklaşan tehlikelerin farkında olmamızı sağlamaktadır. Erkeklerde ki “Amigdala” bölgesi kadınlarınkine göre daha büyüktür. Bu da erkeklerin kadınlardan daha hırslı ve iyi olmalarına sebep olur.
  • Nöral işleme: Yıllardır bütçe hesaplama ve faturaları kontrol etme işlemlerini erkeklerin üstlenmesi, matematiksel ve analitik işlemlerde kadınlardan daha iyi olduğunun bir göstergesidir. Kadınlar ise, dil becerilerini kullanmada daha iyi olma eğilimindedir. Sosyal becerileri daha yüksektir ve ilişkileri sürdürmede sosyal toplantılar düzenlemede kadınlar dil becerileri ile üstesinden gelirler.

erkek-ve-kadın-beyni

Bu kadar farklılıklar bulunmasına rağmen, algılama yeteneklerinde kadın ve erkeğin beyin farklılıklarının etkiye sahip olmadığı çalışmalar sonucu belirlenmiştir. Hem kadınlar hem erkekler yapılan farklı testlerde çok iyi sonuçlar almaktadır.

Migren hastalarının 4/3′ ü kadındır. Ayrıca dil bilimcilerine göre kadınların erkeklerden daha geveze olduğunu inancına karşı yapılan bir açıklama mevcuttur. Erkekler kesinlikle kadınlardan daha uzun ve kolay konuşuyorlardır. Topluluk önünde erkekler dinlemek yerine konuşmayı tercih etmektedirler. Kadın erkekten daha uzun ömürlüdür. Kadınlar erkeklerden daha çabuk yaşlanırlar bunun sebebi ise, epiderm tabakası kadınlarda daha ince ve hassastır. Erkeklerde beynin sağ yarım küresi daha üstün olması sebebi ile sağ elini kullanabilen erkek çocuklar sol ellerinii kız çocuklarına göre daha iyi kullanır ve solaklık en çok erkek çocuklarda görülmektedir. Kadınlar yabancı dil öğrenmede erkeklerden daha hızlı ve beceriklidir. Buda kadınların dil becerilerinin erkeklere oranla üstün olmasından kaynaklanır. Kız çocuklarının el becerileri de erkeklere göre daha gelişmiştir. Son olarak erkekler daha az yağ hücrelerine sahip iken kadınlara göre daha hızlı kalori yakma özelliğine sahiptir, erkeklerde %11 i yağ hücresi, kadınlarda ise bu oran %22′ dir.


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)