sabit reklam
Kan Grupları

  • Alyuvar zarlarında bulunan antijenlere göre; dört çeşit kan grubu bulunmaktadır.

Kan_Gruplari

kan_grubu

  • yapılırken kan veren kişinin antijenine, kan alan kişinin antikorlarına bakılır.
  • Kan alan kişi ile kan veren kişinin antijen – antikor ilişkisi önemlidir.
  • Eğer alyuvarlarında B antijeni olan bireye, alyuvarlarında A antijeni taşıyan kan verilirse; (kan veren bireyde antijen:
  • A, kan alan bireyde antikor: anti – A) bu durumda kanda çökelme meydana gelir.
  • Antijen ve antikorun karşılaşıp, kanda çökelme meydana getirmesine aglütinasyon denir.
  • Kan verebilmek için; antijen ve antikor yapılarına göre aşağıdaki şema dikkate alınmalıdır.

Rh_faktoru

ÖRNEK: Rhesus macacus maymununun kanı tavşana enjekte edildiğinde, tavşanın kanında Rhesus’un alyuvarlarında bulunan Rh antijenine karşı Rh antikoru oluşur.
Bundan sonra, insan ve Rhesus alyuvarlarında aynı Rh antikoru ile çökelen ortak bir proteinin bulunduğunu kanıtlamak için,
I. Rh+ insan kanının bu tavşana enjekte edilmesi
II. Bu tavşanın kan serumunun Rh+ insan kanı örneğine damlatılması
III. Rh+ insan kanının Rhesus maymununa verilmesi
uygulamalarının hangilerinden alınacak sonuçlar yeterlidir?
A) YalnızI B)YalnızII C)I ve II D) I ve III E) II ve III
1993 ÖYS

ÇÖZÜM: Tavşan kanında Rh antikorunun üretilmesi, tavşanda Rh antijeninin olmadığını kanıtlar. Tavşandan alınan Rh antikoru, Rh (+) insanın kanına damlatılırsa insan kanındaki
Rh antijeni ile tavşandan alınan kandaki Rh antikoru birleşerek kanın çökelmesine neden olur. Bu olay Rhesus ve insan alyuvarlarında ortak bir proteinin (Rh antijeninin)  varlığını gösterir.
Yanıt B

ÖRNEK: I. AB grubundan kan alabilme
II. Kan hücrelerinde A aglütinojeni bulundurma
III. Kanında anti –B antikoru bulundurma
IV. Rh faktörü uygunsa bütün gruplara kan verebilme
Yukarıdaki özelliklerden hangilerinin bir insanda bulunması, o insanın kan grubunun A olduğunu gösterir?
A) I veII B)II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV
1994 ÖYS

ÇÖZÜM: Bir bireyin A kan grubundan olması, alyuvarlarında A antijeni (aglütinojen) plazmasında B antikoru bulunmasına bağlıdır. I. öncül AB kan grubuna ait bir özelliktir. IV. öncül
ise Rh özelliği ile ilgilidir.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)