sabit reklam
Kan ve Vücut Hücreleri Arasındaki Madde Alış – Verişi

Kan ve Vücut Hücreleri Arasındaki Madde Alış – Verişi

  • Starling hipotezine göre; kılcal damarlar boyunca osmotik basınç sabittir. Oysa kan basıncı atardamarlardan toplardamarlara doğru azalmaktadır.
  • Bu basınç farklılığına bağlı olarak kılcaldamarların atardamar ucunda kan basıncının osmotik basınçtan fazla olması besin ve minerallerin kılcaldamardan hücreler arası sıvıya geçmesine neden olurken; kılcaldamarların toplardamar ucunda kan basıncının osmotik basınçtan düşük olması doku sıvısından artık maddelerin, CO2 gazının toplardamar ucundan emilimini sağlar.

ÖRNEK: Memelilerde, atardamarları toplardamarlara bağlayan kılcaldamarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı,
I. Çözünen maddelerin kılcaldamardan doku sıvısına daha kolay geçmesi
II. Metabolizma atıklarının kılcaldamarlara daha kolay geçmesi
III. Doku sıvısının kılcaldamarlara daha kolay geçmesi
IV. Doku sıvısı miktarının azalması
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?
A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) III ve IV E) II, III ve IV
2000 ÖSS

ÇÖZÜM: Kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı, kan basıncı miktarının kanın osmotik basıncından her zaman için fazla olmasına neden olurdu. Bu durumda kılcaldamar içindeki
çözünen maddeler doku sıvısına daha kolay geçer ve doku sıvısının miktarı artar. Artık maddeler doku sıvısında birikir, kılcaldamarlara taşınamazdı.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)