sabit reklam
Kar zarar problemleri

Soruların çözümü yapılırken doğru ve ters orantı kullanılır.Ancak soruyu matematik diline çevirebilmek için bazı ticari terimleri tanımak gerekir.
Alış Fiyatı: Tüccarın, aldığı malın birimine ödediği paradır.
Maliyet Fiyatı: Alış fiyatına, mal tüccara ulaşıncaya kadar yapılan masraşarın eklenmesi ile oluşan fiyattır.
Satış (Etiket) Fiyatı: Tüccarın, her birim malın satışından kasasına giren miktardır.
Kâr (Zam) : Bir malın maliyet fiyatına eklenen paradır.

İskonto(İndirim): Bir mal satış fiyatından daha küçük bir fiyata satıldığında, etiket ve satış fiyatı arasındaki farktır.


% 30 karla 312 YTL ye satılan bir malın maliyet fiyatı kaç YTL dir?
A) 300 B) 280 C) 260 D) 240 E) 220


Etiket fiyatı 9,50 YTL olan bir kitabın % 20 indirimli satış fiyatı kaç YTL dir?
A) 8,40 B) 8,20 C) 8 D) 7,80 E) 7,60


400 YTL ye satılan bir mal 280 YTL ye satılırsa % kaç indirim (iskonto) yapılmış olur?
A) 20 B) 27 C) 30 D) 33 E) 35


Bir tüccar bir malı % 20 zararla 240 YTL ye satıyor.
Buna göre, tüccar bu malı % 30 kârla satmak isteseydi kaç YTL ye satardı?
A) 380 B)390 C) 400 D)410 E) 420


Bir mal etiket fiyatının % 30 eksiğine alınmış ve etiket fiyatının % 16 eksiğine satılmıştır.
Buna göre, bu malın satışından % kaç kâr edilmiştir?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22


Kırtasiye işleten Songül, dükkanına tanesi 6,25 YTL olan kalemlerden 40 tane alıyor. Ancak kalemlerden 4 tanesinin kaybolduğunu görüyor ve kalan kalemlerin tanesini 7,5 YTL ye satıyor.
Buna göre, Songül tüm kalemlerin satışından yüzde kaç kâr etmiştir?
A)4 B)6 C)8 D)10 E) 12


Bir mala satış fiyatı üzerinden % 10 indirim yapılıyor. Satışların en az olduğu görülünce indirimli fiyatlar üzerinden % 30 indirim daha yapılıyor.
Buna göre, bu malın satışından yapılan tüm indirim yüzde kaçtır?
A) 29 B) 31 C) 33 D) 35 E) 37


Bir esnaf A YTLye aldığı bir malı B YTL ye satarsa % 60 zarar etmektedir.
Buna göre, esnaf aynı malı B YTL ye alıp A YTL ye satarsa yüzde kaç kâr eder?
A) 60 B) 80 C) 100 D) 125 E) 150


Bir televizyon % 17 kârla satılmaktadır.
Televizyonun maliyet fiyatı % 10 azaldığı halde, satış fiyatı değiştirilmediğine göre, son durumda elde edilen kâr oranı yüzde kaçtır?
A) 28 B) 30 C) 32 D) 33 E) 35


Bir miktar kalemin tanesi 5 YTL den satılırsa 26 YTL kâr, tanesi 4 YTL den satılırsa 14 YTL zarar edilmektedir.
Buna göre, bir kalemin alış fiyatı kaç YTL dir?
A) 4,2 B) 4,25 C) 4,3 D) 4,35 E) 4,4


Bir malın % 30 u, % 40 kârla, kalanı ise % 10 zararla satılıyor.
Buna göre, malın tamamı satıldığında kâr yüzde kaç olur?
A) 5 B)10 C) 15 D) 20 E) 25


Tanesi a YTL ve b YTL olan mallardan birincisi % 35 kârla, ikincisi % 45 zararla satılmaktadır.
Bu satışın sonunda kâr edildiğine göre, a ve b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9b > 7a B) 7a > 9b C) a = b D) 27a > 13b E) 13b > 27a


A YTL ye alınan bir mal % 20 kârla 72 YTL ye, B YTL ye alınan bir mal % 20 zararla C YTL ye, (A + B) YTL ye alınan bir mal ise % 20 zararla 144 YTL ye satılmaktadır.
Buna göre, C kaçtır?
A) 90 B) 93 C) 94 D) 95 E) 96


Bir malın etiket fiyatı üzerinden % 25 indirim yapıldığında satıcının kârı % 35 olduğuna göre, satıcı etiket fiyatını yüzde kaç kârla hesaplamıştır?
A) 80 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60


Kilogramı 9,60 YTL olan bir cins üzüm kurutulunca ağırlığının % 20 sini kaybetmektedir.
Yaş üzüm kurutulup kilogramı 16,80 YTL ye satılırsa yüzde kaç kâr edilir?
A) 40 B) 38 C) 36 D) 35 E) 34


Bir bakkal kilogramını 600.000 TL den aldığı yaş sabunları kurutarak kuru sabunların kilogramını 1.200.000 TL den satıyor.
Bakkal bu satıştan % 60 kâr elde ettiğine göre, 1 kilogram yaş sabun kuruyunca kaç gram olmuştur?
A) 800 B) 820 C) 850 D) 880 E) 900
2004 ÖSS


% 20 kârla satış yapan bir manavın bozuk olan terazisi 80 gramlık bir maddeyi 100 gram olarak göstermektetir.
Buna göre, manavın gerçek kâr oranı yüzde kaçtır?
A) 30 B) 35 C) 40 D) 50 E) 55


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)