sabit reklam
Kesirler Konu Anlatımı

Kesirleri Karşılaştırma
Bütüne Yakınlık
kesirlerinin bütüne uzaklıkları sırasıyla dir.
kesri bütüne daha yakın olduğundan

Kesir modeli ile

Yarıma Yakınlık

Kesir modeli ileÖRNEK SORU

Yukarıdaki balonların üzerinde yazılı olan kesirleri bütüne ve yarıma yakınlıklarından yararlanarak sıralayalım.

Birim Kesir
Payı 1 olan kesirlere birim kesir denir.

Örnekler

Örnekler:

Kesir Birimlerini Karşılaştırma
Örnek Soru

Çözüm

NOT
Payları eşit olan kesirler karşılaştırılırken paydası küçük olan kesir daha büyüktür.

Örnek

Denk Kesirler
Bir bütünün aynı büyüklükteki parçalarını gösteren kesirlere denk kesirler denir.

Örnek

Denk Kesirlerden Yararlanarak Karşılaştırma
Örnek Soru

Yukarıdaki kuşların üzerinde yazılı olan kesirleri denk kesirlerden yararlanarak karşılaştıralım.

Çözüm

NOT
Paydaları eşit olan kesirler karşılaştırılırken payı büyük olan kesir daha büyüktür.

ÖRNEK

Örnek Soru

Yukarıdaki elmaların üzerinde yazılı olan kesirler büyükten küçüğe doğru sıralanacakt›r.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çözüm

Kesirlerle Tahmin

Örnek

Örnek Soru

Çözüm


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)