Kırılma Kanunları ve Snell Yasası

_Snell_Yasasi

Mutlak Kırıcılık İndisi

 • Bir ortamın boşluğ ya da havaya göre kırıcılık indisine denir. n ile gösterilir.
 • Havanın ve boşluğun kırıcılık indisi nh = 1 dir.
 • Bir ortamın mutlak kırıcılık indisi ışığın boşluktaki hızının ortamdaki hızına oranına eşittir.
 • Örneğin suyun mutlak kırılma indisi

Mutlak_Kiricilik_indisi

Bağıl Kırılma İndisi

_Bagil_Kirilma_İndisi

Işığın Az Yoğun Ortamdan Ç Yoğun Ortama Geçişi

 • Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır.

isigin_az_yogun_ortamdan_cok_yogun_ortama_gecisi

Çok Yoğun Ortamdan Az Yoğun Ortama Geçiş

 • Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık normalden uzaklaşarak kırılır.

cok_yogun_ortamdan_az_yogun_ortama_gecis

 • şekilde K, L, M ışınlarının izlediği yollar gösterilmiştir. K ışını diğer ortama normalden uzaklaşarak geçerken L ışını ortamları ayıran yüzeyi takip eder.
 • M ise düzlem aynada yansıma olayına benzer bir şekilde yansımaya uğrar.
 • L ışınının gelme açısına (q) sınır açısı denir.
 • Sınır açısından küçük açılarla gelen ışınlar karşı ortama geçer ve normalden uzaklaşarak yoluna devam eder.
 • Sınır açısından büyük açılarla geçen ışınlar tam yansımaya uğrarlar.
 • iki ortam arasındaki sınır açısı ortamlar arasındaki fark artarsa artar.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)