sabit reklam
Kıta Nüfusları Neden Farklıdır?

_Kita_Nufusları_

  • Tablo incelendiğinde nüfusun kıtalara dengeli dağılmadığı görülür. 1750–1950 yılları arasında en önemli nüfus artışlarının Asya ve Avrupa kıtalarında olduğu görülür.
  • Asyadaki artışın nedeni yüksek doğum oranı iken Avrupa kıtasındaki artış ise sanayi devriminden sonra insanların yaşam düzeylerinin yükselmesidir.
  • 1950–2000 yılları arasında tüm kıtalarda nüfusun hızla artığı görülür. Bu artışta insanların yaşam düzeylerinin yükselmesi etkili olmuştur.
  • Afrika Kıtası’nda yüksek doğum oranı nedeni ile nüfus 2000 yılında Avrupa Kıtasını geçmiştir.
  • Amerika Kıtası’ndaki nüfus artışının nedeni ise Güney Amerika’da doğum oranının fazla olması ve kıta geneline yapılan göçlerdir.

cografya

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)