Kıtalar ve Okyanuslar

Kıtalar ve Okyanuslar

Uzaydan çekilen resimlerine baktığımzıda dünyamızın kara ve denizlerle kaplı olduğunu görürüz. 510 milyon km2'lik Dünya yüzölçümünün 149 milyon km2'si karalarla 361 km2'si ise sularla kaplıdır. Kuzey yarım kürede karalar yeryüzünün % 39'unu kaplarken, denizler % 71'ni kaplar. Güney yarım kürede ise karalar % 19, denizler %81 oranında yer kaplar.
kara_kutlesi
Yeryüzündeki %29'luk kara kütlesi 7 ayrı kıtadan oluşur. Kendine bağlı adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslarla çevrili büyük kara parçalarına kıta denir.

Kitalar

Bunlardan Asya, Avrupa ve Afrika'ya “Eski Dünya' karaları, sonradan keşfedilen Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika ve Okyanusya (Avustralya)'ya ise “Yeni
Dünya” karaları denir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarının tamamı, Afrika'nın büyük bir bölümü ve Güney Amerika'nın bir kısmı kuzey yarım kürede
yer alır. Güney yarım kürede ise Okyanusya (Avustralya) ve Antartika'nın tamamı, Güney Amerika ve Afrika'nın bir kısmı bulunmaktadır. Kıtaların sıcak ve
soğuk kuşakta kalan kısımlarından nüfus ve yerleşimin az, ılıman kuşakta kalan kısımlarında ise nüfus ve yerleşimin yoğun olduğu görülür. Avrupa, Asya ve
özellikle Güney ve Doğu Asya ile Kuzey Amerika'da nüfus yoğundur. Güney kutbunda yer Antartika buzullarla kaplıdır ve burada gözlem istasyonları dışında yerleşim yoktur. Afrika'nın büyük bir bölümü sıcaktır ve çöllerle kaplıdır.
Ekvatoral kuşakta ise sıcaklık, nemlilik ve yağış fazla olduğu için nüfus azdır.

UYARI: Bugünkü Amerika kıtası 15. yüzyılda Avrupalılar tarafından keşfedilmeye başlanmış, burada bugünkü devletlerin ve medeniyetlerin temeli atılmıştır.
Amerikayı keşfeden ülkeler; İspanya ve Portekiz'dir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)