sabit reklam
Küçük Ünlü Uyumu Konu Anlatımı

 

Küçük Sesli (Ünlü) Uyumu

 

Sesli harflerin düzlük – yuvarlaklık uyumudur. Küçük ünlü uyumuna göre;
a) Sözcüğün ilk hecesindeki sesli harf düz (a, e, ı, i) ise diğer hecelerdeki ünlüler de düz (a, e, ı, i,) olmalıdır.
Örnek:


b) Sözcüğün ilk hecesindeki sesli harf yuvarlak (o, ö, u, ü) ise diğer hecelerdeki ünlüler ya düz geniş (a, e) ya da dar yuvarlak (u, ü) olmalıdır.
Örnek:

Yukarıdaki sözcükler verilen tanıma uygun ola- rak düzenlendiklerinden küçük sesli uyumuna uyar.


İle İlgili Bazı Özellikler:
a) Tek heceli, birleşik yapılı ve yabancı kökenli sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz.
Örnek:

– sert, yayınevi, ilkokul, taş
b) “– ki” eki bazen küçük ünlü uyumunu bozar- ken bazen de yuvarlaklaşarak küçük ünlü uyumuna uyar.
Örnek:
dün – kü (uyar) ordunun – ki (uymaz)
c)“–yor” eki daima küçük ünlü uyumunu bozar.

Örnek:
koşu – yor taşı – yor
d) Küçük ünlü uyumu sözcüğün bütününde değil, bir önceki heceye göre değerlendirilir.
Örnek:Aşağıdaki seçeneklerde yer alan kelimelerden hangisi küçük ses uyumu kuralına uymaz?
A) Yolculuk B) Yürümek
C) Oturum D) Savunmak
1986 FL–I

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)