sabit reklam
Kümeler

İyi tanımlanmış nesnelerin oluşturduğu topluluğa küme denir. Kümeyi oluşturan her bir nesneye kümenin elemanı denir. A, B, C, D … gibi büyük harflerle gösterilir. Kümenin elemanları a, b, c, d gibi küçük harflerle, sayılarla ya da sembolerle gösterilir.

Kümelerin Gösterilişi

1. Liste Yöntemi

{ } parantezi içine elemanlar virgül ile ayrılarak yazılır.

2. Venn şeması Yöntemi

Kümenin elemanlarının kapalı bir eğri içinde yazılarak gösterilmesidir. Elemanlar yazılırken her biri bir noktanın yanında isimlendirilir.

3.Ortak Özellik Yöntemi

Ortak bir özellik bulunduran elemanların, bu özellik belirtilerek ifade edilmesi yöntemidir.


15 ten küçük asal sayıların kümesini liste yöntemi, Venn şeması yöntemi ve ortak özellik yöntemi ile
gösteriniz.


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)