sabit reklam
Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: , ,

 • Ham madde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahiptir. Üretimin ve ekonominin temel kaynağını oluşturur. Dünya geneline baktığımızda hammadde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulunduğu yerler farklılık göstermektedir.

kuresel_ticaret

 • Ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarının temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen ya da çok büyük maliyetler gerektiren malları daha ucuza almaktır. Dünyada hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarını kendisi üretecek kaynak ve kapasiteye sahip değildir. Ülkeler, sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satarlar. Bu olay sonucunda uluslararası (küresel) ticaret ortaya çıkmıştır. Uluslararası ilişkilerde ticaret ve yatırım ağlarının etkisi gittikçe önem kazanmaktadır.

Buna bağlı olarak;

 • Kurum ve kuruluşların ülke dışına yatırımları artmaktadır.
 • Ortak pazar, gümrük birlikleri rekabeti artmaktadır.
 • Ticaret ve taşımacılıkta siyasi sınırlar önemini kaybetmektedir.
 • Serbest ticaret bölgeleri önem kazanmaktadır.

dunya_uretim_alanlari

dunya_ticaret_yollari

 • Ülkeler arasında sermaye akışı, enerji talebi ve yeni pazar arayışları ortaya çıkmaktadır.
 • Teknoloji ve iletişim sistemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ticaretin daha hızlı yapılmasını sağlamaktadır.
 • Sanayinin gelişimi hammadde tüketimini hızla artırmaktadır.
 • Ticaretin yoğunlaştığı bölgeler ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre değişmektedir.
 • Ekonomideki bu gelişmeler dağıtım ve pazarlamanın önemini artırmaktadır.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)