sabit reklam
Lenf Sisteminin Görevleri

  •  İnce bağırsaktan emilen yağ asitleri ve gliserolü kan dolaşımına katar.
  •  üreterek vücudun savunma sisteminde etkilidir.
  •  Doku sıvısı ile kan sıvısının dengede kalmasını sağlar.
  • Kılcaldamarlara geçemeyen fazlalıkları, dolaşım sistemine katarak dengeyi sağlar.
  •  Lenf düğümlerinde lenf sıvısını mikroplardan arındırır.

lenf_sistemi

ÖRNEK: Lenf sıvısı aşağıdaki damarlardan hangisiyle kan dolaşımına katılır?
A) Karaciğer kapı toplardamarı
B) Karaciğer üstü toplardamarı
C) Üst ana toplardamar
D) Alt ana toplardamar
E) Akciğer toplardamarı

ÇÖZÜM: Lenf sıvısı üst ana toplardamarla kalbin sağ kulakçığına taşınır.
Yanıt C

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi, kan damarları dışındaki doku sıvısının sürekli olarak normal miktarının üzerinde bir seviyede kalmasına neden olmaz?
A) Vücuda fazla miktarda tuz alınması
B) Suyun fazla miktarda içilmesi
C) Doku sıvısının osmotik basıncının artması
D) Lenf kanallarının tıkanması
E) Kan proteinlerinin azalması
1990 ÖYS

ÇÖZÜM: Suyun fazla miktarda içilmesi doku sıvısının artmasına neden olmaz. Suyun fazlası böbreklerden süzülür ve idrar yapısına katılır vücuttan uzaklaştırılır.
Yanıt B

ÖRNEK: I. Kılcal kan basıncının yükselmesi
II. Yüreğin kulakçıklarının diastol durumuna geçmesi
III. Lenf akışının tek yönde olması
Yukarıdakilerden hangileri, normal bir insanda, doku sıvısının miktarının artmasından sonra yeniden düzenlenebilmesini sağlar?
A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III

1996 ÖYS

ÇÖZÜM: Kan basıncının yükselmesi doku sıvısının artmasına neden olur. Kulakçıkların diastol duruma geçmesi ve lenf akışının tek yönde olması ise lenf taşınmasını sağlar.
Böylece dokuda biriken lenfin damarlarda taşınması gerçekleşir.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)