Linking Verbs Exercise 1

Linking Verbs Exercise 1

Write feel / look / feels / looks
1. lt ………………… very hot in here.
2. My little daughter ………………. nice with her new dress.
3.
beautiful
She …………….. beautiful.
4. That mountain ………………. dangerous.
5. That dog …………… funny.
6.
Cotton
Cotton ………………… soft.
7.
window
Please close the window. This room
……….. cold.
8.
high_marks
She got high marks. She …………..
happy.
9. Today is my birthday. I ………………….
great
10. That man …………………. tired.

Answers:

1. feels 2. looks 3. looks 4. looks 5. looks
6. feels 7. feels 8. feels 9. feel 10. feels

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)