sabit reklam
Linking Verbs

Linking Verbs

look
feel
Bu yapılar sıfatlarla birlikte birinin ya da bir şeyin nasıl göründüğünü anlatmak için ‘look’ herhangi bir histen bahsetmek için ise ‘feel’ kullanılır. Bu yapının Simple Present
Tense ile kullanımı öğrenilecektir.
I / YOU / WE / THEY Æ FEEL / LOOK
HE /SHE / IT Æ FEELS / LOOKS

He_feels_tired.
She_looks_rich
This_cake_looks_wonderful.
lt_feels_very_hot.
You_look_afraid.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)