sabit reklam
Madde ve Özellikleri Çözümlü Örnek Sorular

Madde ve Özellikleri Çözümlü Örnek Sorular

Örnek:
Kapalı iki cam kaptan birincisinde bir miktar sıvı H2O, ikincisinde ise bir miktar H2 gazı vardır. Aynı koşullarda birinci kaba sıvı H2O, ikinci kaba ise H2 gazı azar azar ekleniyor.

Bu işlem sırasında iki kaptaki maddelerin kütle (m) özkütle (d) değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Çözüm:

Örnek:
Sabit kütleli bir sıvının sıcaklığı arttırıldıkça,

l. Hacmi artar.
ll. Yoğunluğu artar.
lll. Molekül sayısı değişmez.

yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?

A) YalnızI B)Yalnız III C) I ve II D) II ve lll E) l, ll ve lll

Çözüm:Su haricindeki sıvıların sıcaklığı arttıkça hacmi artar, yoğunluğu azalır. Ancak suyun +4 °C ye kadar hacmi azaldığından yoğunluğu artar. Kesin yorum yapılamaz.Ancak sıcaklık değişikliği miktarı değiştirmez.
Yanıt B

Örnek:

Bir deneyde, ispirtonun kütle–hacim grafiği şekildeki gibi elde ediliyor.

I ve II aralıklarında ispirtonun sıcaklığının değişip değişmediği konusunda ne söylenebilir?

A) I de değişmemiş, II de azalmış.
B) I de değişmemiş, II de artmış.
C) I de artmış, II de değişmemiş.
D) I de azalmış, II de artmış.
E) Hem I de, hem II de artmış.

Çözüm:Bir sıvının sabit sıcaklıkta miktarı arttırıldığında hacmi de artar. I. bölgede sıcaklık sabittir. II. Bölgede ise miktar sabitken hacimde artış (genleşme) meydana gelmiştir.Bu sıcaklık artışının sonucudur.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)