Madde

Madde

Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. Maddeler, tanecikli yapıdadır ve bu tanecikler atom veya moleküldür. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunur.

Örneğin, toprak, su, hava…..

Maddenin Ortak Özellikleri

Madde miktarına bağlı olan, maddeden maddeye değişmeyen özelliklere, maddenin ortak özelikleri denir.

1. Kütle
Değişmeyen madde miktarına denir.

2. Hacim
Maddenin uzayda kapladığı yere denir.

3. Eylemsizlik
Maddenin kuvvete karşı gösterdiği dirence denir.

4. Tanecikli Yapı
Tüm maddeler, atom veya molekül denilen taneciklerden oluşmuştur. Maddenin kütlesi artırılırsa, hacmi ve tanecik sayısı artar.

Maddenin Sınıflandırılması

Madde, saf madde ve karışım olarak ikiye ayrılır.

Saf Madde (Arı Madde)
Yapısında tek cins atom veya molekül bulunduran maddelerdir.

Örneğin, Bakır, şeker, tuz gibi maddeler saftır.

Saf Maddenin Özellikleri

  • Aynı tür taneciklerden oluşur.
  • Tek görünümlüdür.
  • Belirli koşullarda erime ve kaynama noktaları sabittir.
  • Özkütleleri sabittir.
  • Erirken ve kaynarken sıcaklıkları sabit kalır.
  • Bazılarının bileşenlerine ayrılması kimyasaldır.
  • Sembol ya da formüllerle gösterilir.

Örnek:
l. Aynı tür moleküllerden oluşmuştur.
ll. Tek bir görünüme sahiptir.
lll. Aynı dış basınçta tek ve sabit bir erime noktası gösterir.

Yukarıdakilerden hangileri maddenin saf olduğunu kanıtlar.

A) Yalnız l     B)Yalnızll     C)l ve lll      D) ll ve lll     E) l, ll ve lll

Çözüm:Aynı tür moleküllerden oluşması ve erime noktasının sabit olması maddenin saf olduğunu kanıtlar. Çözeltiler de tek bir görünüme sahiptir. Bu nedenle ll. özellik ile saf olduğu kanıtlanamaz.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)