sabit reklam
Maddedeki Değişimler

Maddenin dış görünüşü ile ilgili olan özelliklerine fiziksel özellik, bu özelliklerin değişmesine de fiziksel değişme denir. Renk, koku, tat, şekil gibi özellikler fiziksel özelliklerdir. Fiziksel değişmeye uğrayan madde orijinal kimliğini (molekül yapısını) kaybetmez.

Örneğin, Kağıdın yırtılması, mumun erimesi, tuzun suda çözünmesi, alkolün uçması…. gibi olaylar fiziksel olaylardır.

Maddenin iç yapısı ile ilgili olan özelliklerine kimyasal özellik, bu özelliklerin değişmesine ise kimyasal değişme denir. Maddenin yanma, tepkimeye girme ya da girmeme gibi özellikleri kimyasal özelliklerdir.

Örneğin, Demirin oksitlenmesi, suyun elektrolizi, kağıdın yanması, sütün ekşimesi, mumun yanması…. gibi olaylar kimyasal olaylardır.

Örnek:

l. Suyun içerisine sofra tuzu atılarak kaynatılması
ll. Yere düşen yaprağın sararması
lll. Sütten yoğurt elde edilmesi

Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişmedir?

A) Yalnızl    B) Yalnızll     C) l ve lll     D) II ve Ill      E)  l, ll ve lll

Çözüm:Yaprağın sararması ve sütten yoğurt yapılması kimyasal değişmelerdir. Tuzlu suyun kaynatılması hal ve şekil değişimidir. Dolayı sıyla fiziksel değişimdir.
Yanıt C

Örnek:
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime bir örnektir?

A) Kömürün toz haline getirilmesi
B) Kömürün küle dönüştürülmesi
C) Camın kırılarak parçalanması
D) Camın elmasla kesilmesi
E) Odunun talaş haline getirilmesi

Çözüm:Kömürün toz haline getirilmesi ve camın kırılarak parçalanması fiziksel değişmedir. Camın elmasla kesilmesi ve odunun talaş haline getirilmesi de fiziksel değişmeye örnektir. Kömürün küle dönüşmesi, kömürün yanması sonucu oluşur. Yanma kimyasal değişimdir.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)