sabit reklam
Maddenin Fiziksel Özellikleri

Maddenin Fiziksel Halleri

Maddeler doğada basınç ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak üç halde bulunur. Bunlar katı, sıvı ve gaz halleridir.

Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak maddenin bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. Yukarıdaki şemada hal değişimleri gösterilmiştir. Bu hal değişimleri,

1. Erime 2. Buharlaşma 3. Süblimleşme 4. Donma 5. Yoğunlaşma 6. Kırağılaşma

şeklinde adlandırılır.

1., 2. ve 3. olaylarda madde dışarıdan ısı alır. Böyle olaylara ısı alan (endotermik) olaylar denir.

4., 5. ve 6. olaylarda madde dışarıya ısı verir. Böyle olaylara ısı veren (ekzotermik) olaylar denir.

Maddenin katı, sıvı ve gaz hallerine ilişkin bazı özelliklernaşağıdaki tabloda verilmiştir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)