sabit reklam
Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri Konu Anlatımı

Aritmetik Ortalama
Bir sayı dizisindeki verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değere aritmetik ortalama denir.

Aritmetik ortalama bir merkezi eğilim ölçüsüdür.

Örnek Soru
5, 7, 18, 26, 34
Yukarıda verilen sayıların aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 5 B) 18 C) 20 D) 90

Çözüm
Aritmetik ortalamayı bulurken, verilen sayı dizisindeki terimleri toplayıp terim sayısına bölmemiz gerekmektedir. Bir başka ifade ile;

Verilerin toplamı = 5 + 7 + 18 + 26 + 34
= 90
Veri say›s› = 5
Aritmetik ortalama =
Aritmetik ortalama = 18’dir. (YANIT B)


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)