sabit reklam
Must / Mustn’t Exercises 5

Must / Mustn’t Exercises 5

Match

must

a) You mustn’t eat too much.
b) You must wear a coat.
c) People must obey traffic rules.
d) You must water the şowers.
e) You mustn’t wait here.
f) You mustn’t light fires here.
g) You mustn’t walk on the grass.
h) You mustn’t swim here.
i) You mustn’t take photos here.
j) You must queue here.

Answers:

1. f 2. g 3. h 4. i 5. d
6. j 7. a 8. e 9. b 10. c

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)