sabit reklam
Must / Mustn’t

Must / Mustn’t

1. İngilizce’de zorunluluk bildirmek amacıyla kullanılan yapılardır. Çoğunlukla kısıtlamaları ve zorunlulukları anlatmak için kullanılırlar. Tüm şahıslarda aynı şekilde kullanılırlar.
She must finish her homework
homework
I must go to the hospital.
The children must be quiet in the class.
2. ‘Mustn’t’, ‘not’ takısından da anlaşılacağı gibi olumsuzluk bildirir.
I mustn’t cross the street at the red light.
You mustn’t shout in the classroom.
classroom
He mustn’t walk on the grass.
3. Bu yapıda soru cümlesi yapmak için ‘must’ı ba•a almak gerekir.
Must the girls stay at home?
Must you keep your room clean?

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)