sabit reklam
Nüfus Yoğunlukları

  • Birim alana düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki bölümlerin hangisinde, nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır?
A) Çatalca – Kocaeli B) İç Batı Anadolu C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Fırat E) Orta Karadeniz
1998 ÖYS

ÇÖZÜM: Çatalca – Kocaeli bölümü Asya – Avrupa arasında önemli bir köprüdür. Sanayi, bankacılık ve finans merkezleridir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan yöremizdir.
Yanıt A

a. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

  • Kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Yıllara göre nüfusumuzla birlikte artmaktadır.

Aritmetik_Nufus_Yogunlugu

b. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

  • Tarımla geçinen nüfusun, tarım alanlarına bölünmesiyle bulunur.

Tarimsal_Nufus_Yogunlugu

  • Tarımsal nüfus yoğunluğu tarımsal arazinin sınırlı olduğu dağlık bölgelerde yüksek (Örneğin; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu), tarım arazisinin geniş olduğu düzlük bölgelerde (Örneğin; Marmara–İç Anadolu–Güneydoğu Anadolu) ise düşüktür.Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu giderek azalmaktadır. (Tarımdışı sektörlerin gelişmesine bağlı olarak)

ÖRNEK:Türkiye’deki örnekleri göz önüne alındığında tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerin başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meyveciliğin yaygın olması
B) Tarım alanlarının geniş olması
C) Tarım alanlarının engebesiz olması
D) Hayvancılığın gelişmiş olması
E) Yağışların fazla olması
1986 ÖYS
ÇÖZÜM: Ülkemizde sulu tarım için teknik olanaklar henüz tam gelişmediğinden, tarımsal üretim miktarı yağışa bağlıdır. Bu da tarım nüfusunun bol yağış alan yerlerde yoğunlaşması
sonucunu doğurmuştur.
Yanıt E

ÖRNEK: Tarımsal nüfus yoğunluğu, geçimini tarım sektöründen sağlayan nüfusun toplam, tarım alanına bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye’de coğrafi bölgelerin tarımsal nüfus yoğunlukları birbirinden farklıdır.
Bu farklılığın bölgede,
I. tarımla uğraşan nüfusun eğitim düzeyinin yüksek ya
da düşük olması,
II. arazinin dağlık ya da ovalık olması,
III. tarımla uğraşan nüfusun genç ya da yaşlı olması,
IV. toprakların verimli ya da verimsiz olması
özelliklerinin hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
2005 ÖSS
ÇÖZÜM: Tarımsal nüfus yoğunluğu, tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarına bölünmeleriyle elde edilir. Doğu Karadeniz bölümü gibi engebenin çok olduğu, tarım alanlarının az, su sorununun olmadığı yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu çok olur.
Yanıt D

c. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

  • Tarımla uğraşan nüfusun, tarım alanlarına bölünmesiyle bulunur. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’da fazladır. Sebebi engebeden dolayı tarım alanlarının sınırlı olmasıdır.

Tarimsal_Nufus_Yogunlugu

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)