sabit reklam
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri

,

Nüfus

 • Sınırları belli bir alanda, belirli bir günde yaşayan toplam insan sayıdır.

Nüfus Sayımları

  • Tarih boyunca çeşitli amaçlarla birçok nüfus sayımları yapılmıştır. Bu sayımların temel amacı askere alınacak kişilerle vergi verecek kişi sayısını belirlemektir.
  • 20. yüzyıldan itibaren, Nüfusun sayısını, artış hızını, ekonomik ve sosyal niteliklerini belirlemek amacıyla modern nüfus sayımları yapılmaktadır.
  • Dünyada modern nüfus sayımları ilk kez İskandinav ülkelerinde yapılmıştır. Ülkemizde ilk modern nüfus sayımı ise 1927 yılında gerçekleştirilmiştir.
  • Nüfus Sayımlarının Yapılmasında Hedeflenen Amaçlar Bir ülkenin kalkınmasında alınan kararların amaçlanan hedeşere ulaşması için mevcut kaynakların bilinmesi gerekir.
  • Bu kaynaklardan biri de insandır. Bir ülkedeki nüfusun miktarı, niteliği, ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, yaş grubu ve cinsiyet yapısı gibi özelliklerin bilinmesi gerekir ki gerçekçi bir kalkınma planı yapılabilsin. Modern nüfus sayımlarının yapılmasının nedeni nüfusun niteliklerini belirlemektir. Çünkü ülke kaynaklarının doğru kullanılmasında ve kalkınma önceliklerinin belirlenmesinde nüfusun niteliklerinin bilinmesi önemlidir.
  • Nüfus sayımlarının yapılmasında hedeflenen amaçlar şunlardır:

 Ülkenin nüfus miktarı

 • Yaş grupları
 • Kent ve kır nüfusu
 • Nüfusun eğitim durumu
 • Nüfusun mesleklere göre dağılımı
 • Nüfusun cinsiyet durumu
 • Nüfus hareketleri

Bir ülkedeki toplam insan sayısı kadar, bu nüfusun ekonomik faaliyetlere gerek üretici gerekse tüketici olarak katılması da önemlidir. Nüfus bir ülke için hem önemli bir güç hem de kaynaktır.

İnsan kaynağı doğru ve planlı olarak kullanıldığı zaman ülkelerin kalkınması ve gelişmesi gerçekleşebilir.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)