sabit reklam
Olasılık İlkeleri ve Genetik

Olasılık İlkeleri ve Genetik

Genetik problemlerinin çözümünde olasılığın iki temel kuralı kullanılır.

1. Kural

Bağımsız olayların sonucu da bağımsızdır. fiansa bağlı bir olayın bir kez denenmesi ile elde edilen sonuç, aynı olay daha sonra denendiğinde ortaya çıkacak sonucu etkilemez. Bir zarın 3 gelme olasılığı 1/6 dır. Bu olay kaç
defa denenirse denensin olasılık yine 1/6 dır

2. Kural

Şansa bağlı iki bağımsız olayın birlikte olma olasılığı bu olayların ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarının çarpımına eşittir.
Aynı anda atılan iki zardan ikisinin de 1 gelme olasılığı;

Gamet Çeşitlerinin Bulunması

Gametler üreme hücresidir (sperm, yumurta, polen). Kalıtım çaprazlamalarında gametlerin sayısı değil çeşidi önemlidir.
Gametler genellikle üreme ana hücrelerinin mayoz bölünme geçirmesi ile oluşturulurlar. Üreme ana hücresi 2n kromozomludur. Üreme ana hücresinde homolog kromozomlar bir arada bulunur. Bundan dolayı her karakterle ilgili iki allel gen taşınır.
Mayoz bölünmede homolog kromozomlar birbirinden ayrıldığından, gametlerde her karakterle ilgili bir tane allel gen bulunur. Çaprazlamalar gametlerle yapıldığından, teorik olarak çaprazlama yapabilmek için ebeveynlerin oluşturabileceği gamet çeşitlerinin bilinmesi gerekir.
Ana canlıdaki karakterlerin genotiplerine bakılarak gamet çeşitleri belirlenebilir.

Bağımsız genlerde gamet çeşidi bulunması

A. Homozigot Durumda

1. Bir karakter için gamet bulma

2. İki karakter için gamet bulma

B. Heterozigot Durumda

1. Bir karakter için gamet bulma

2. İki karakter için gamet bulma

3. Üç karakter ve fazlası için gamet bulma

Genotipler

Bağlı genlerde gamet çeşidi bulunması

 

Bağlı genlerde, genlerden bir tanesi heterozigot ise bu kromozom takımı heterozigot olur.

Bağlı genlerde krossing–over bağıntının çözülmesine neden olur.

Örnek Sorular

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)