sabit reklam
Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar Konu Anlatımı

Deney
Bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işleme deney denir.
Çıktı
Bir deneyde elde edilebilecek sonuçlara çıktı denir.
Örnek Uzay
Çıktıların hepsinin oluşturduğu kümeye örnek uzay denir.
Olay
Örnek uzayın her bir alt kümesine olay denir.

Örnek Soru
Efe aynı özellikteki 14 tane karta 1’den 14’e kadar doğal sayıları yazıp boş bir kutuya atarak kutudan rastgele bir kart çekmiştir.
Çekilen kartta çift sayı olma olasılığını inceleyelim.
Çözüm
Deney: Aynı özelliklere sahip kartlar üzerinde yazılı olan sayılardan birinin seçilmesi.
Örnek uzay:
Ö = {1’den 14’e kadar doğal sayılar}
Ö = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}
s(Ö) = 14
Olay: A={Bir çift sayının çekilmesi}
A = {2,4,6,8,10,12,14}
s(A)= 7
Olayın çıktıları: 2,4,6,8,10,12,14
Eş olasılıklı olma: Her bir sayının çekilme olasılığı eşittir. Deneydeki her bir çıktının olma olasılıkları eşittir.

Bir Olayın Olma Olasılığı

Örnek Soru

Can aynı büyüklükteki kartların üzerine “MATEMATİK” kelimesinin harflerini yazarak boş bir torbaya atıyor ve torbadan rastgele bir kart çekiyor.
Can’ın torbadan çektiği kartın üzerinde M harfinin yazma olasılığ› kaçtır?

Çözüm

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)