Old days Exercise 1

Choose the correct sentence.

1. a) My sister were at a party last night.
b) My sister was at a party last night.
2. a) There was two picture the wall.
b) There were two pictures the wall.
3. a) The children not were in the garden two hours ago.
b) The children weren’ in the garden two hours ago.
4. a) Was you at home yesterday?
b) Were you at home yesterday?
5. a) There was a party last night.
b) There were a party last night.
6.

Monday

a) Was it Monday today?

b) Is it Monday today?
7. a) We were at home now.
b) We are at home now.
8. a) The girls are at the theatre yesterday night.
b) The girls were at the theatre yesterday night.
9. a) The doctor was in his office yesterday evening.
b) The doctor is in his office yesterday evening.

10.
children
a) Where are your children now?
b) Where were your children now?

Answers:
1. b 2. b 3. b 4. b 5. a 6. b 7. b 8. b 9. a 10. a

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)