sabit reklam
Old days Exercise 3

Old days Exercise 3

man

Complete the sentences with was / were
My uncle 1. ……………………… in Paris last
weekend. There 2. ………………… a meeting.
His visit 3. ……………. very nice. The weather
4. ……………… good. There 5. ………………
people everywhere. The sky 6. ………. blue.
My father 7. ……………….. with him. They
8. …………….. outside with the people and
the children.

e

Answers:

1. was 2. was 3. was 4. was
5. were 6. was 7. was 8. were

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)