sabit reklam
Omurgalılarda Sindirim

 • Omurgalılarda, omurgasızlara göre daha gelişmiş bir sindirim sistemi bulunmaktadır.
 • Besin maddeleri ağızla alınır. Sindirim ince bağırsakta tamamlanır.
 • Sindirilmeyen maddeler ise sindirim açıklığından (anüs veya kloak) dışarıya atılır.
 • Omurgalı canlılarda sindirim sistemi bölümlerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır.
 • Dil, diş, körbağırsak, dört gözlü mide gibi bölümlerin özelleştiği görülmektedir.

Örneğin
Geviş getiren memelilerde mide dört bölümden oluşmaktadır. Otçul canlıların bağırsakları etçillere göre daha uzundur.

:

 • Balıklarda sindirim sistemi, düz bir kanal sistemi şeklindedir.
 • Ağız, yemek borusu, mide ve geniş yüzeyli bağırsak yapısına sahiptirler.
 • Basit yapıda karaciğer ve pankreas, safra kesesi yapıları sindirime yardımcı bölümlerdir.

:

 • Kuşlarda besin gaga ile alınır. Besinler buradan kursağa alınır. Kursak besinlerin ıslatıldığı ve depo edildiği bölümdür,
 • yemek borusu üzerinde yer alır. Mideleri iki bölümden oluşur.
 • Birinci midede, besinler mide özsuyu ile yumuşatılır.
 • İkinci midede ise besinler kaslar ve burada bulunan taşlar yardımıyla öğütülür.
 • Midenin bu kısmına taşlık adı verilir. Taşlıkta öğütülen besinler ince bağırsağa gelir.
 • Burada enzimler yardımıyla kimyasal sindirim gerçekleşir.
 • Selülozun kimyasal sindirimi ise körbağırsakta gerçekleşir.
 • Kuşlarda körbağırsak gelişmiştir. Körbağırsak iki tanedir.
 • Sindirim artıklarının atıldığı en son açıklığa ise kloak denir.
 • Kloak hem sindirim artıklarının hem boşaltım maddelerinin, hem de üreme hücrelerinin dışarıya atıldığı açıklıktır.

 

 • Kuşlarda dişler yoktur. Dişlerin görevini, taşlık üstlenmiştir.
 • Kuşlarda tükürük bezleri yoktur. Etçil kuşlarda bulunur.
 • Karaciğer ve pankreas salgıları ince bağırsağa gönderilir ve sindirim ince bağırsakta gerçekleşir ve sindirilen besinler buradan emilir.
 • Tohumla beslenen otçul kuşlarda bağırsak daha uzundur.
 • Gaga yapısı beslenme şekillerine göre farklılık göstermektedir

Kuslarda_Sindirim

Geviş Getiren Memelilerde Sindirim:

 • Geviş getiren memelilerde besinler ağız ile alınır.
 • Otçul canlılar oldukları için öğütücü azı dişleri iyi gelişmiştir.
 • Ağızdan sonra besinler mideye alınır.
 • Mide dört bölümden oluşmaktadır.
 • Midenin işkembe ve börkenek adı verilen kısımlarında simbiyoz bakteriler bulunur.
 • Bu bakteriler selüloz besininin kimyasal sindirimini sağlar.
 • Otçul canlılar bitki hücrelerinin çeperlerinde bulunan selülozu bu şekilde sindirmiş olurlar.
 • Midede yer alan selülozu sindirilmiş sıvı ağıza geri gönderilir.
 • Ağızında azı dişleri yardımıyla öğütme işlemi tamamlanır ve öğütülen besinler tekrar mideye alınır.
 • Ancak işkembe ve börkenek kısımlarına uğramadan kırkbayır ve şirden bölümlerine geçer.
 • Buradan ince bağırsağa alınan besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.
 • İnce bağırsak oldukça uzundur. Sindirilmiş besinlerin emilimi burada gerçekleşir.
 • Kimyasal sindirim midenin şirden kısmında başlar, ince bağırsakta tamamlanır.
 • İşkembe ve börkenek kısmında bulunan bakteriler ile otçul canlı arasında mutualist bir beslenme ilişkisi vardır.
 • Bu ilişkide her iki canlı da birbirlerinden yararlanmaktadır.
 • Otçul canlı, selülozun sindirimiyle glikozlardan faydalanırken, simbiyoz bakteriler ise yaşam ortamı ve besin elde etmiş olur.

Gevis_getiren_memelide_mide_yapisi

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)