Ondalık Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama

ÖRNEK

ondalik-kesir-ornek-soru-26

Yukarıda aynı markada bir makarnanınfarklı marketlerdeki fiyatları verilmiştir.Fiyatları ucuzdan pahalıya doğru sıralayalım.

ÇÖZÜM

1. Yol

Ondalık kesirlerin yerini sayı doğrusunda belirleyerek karşılaştıralım.

ondalik-kesir-ornek-soru-27

2. Yol

Onluk taban blokları ile modelleyip karşılaştıralım.

ondalik-kesir-ornek-soru-28

3. Yol

Basamak tablosu yardımı ile karşılaştıralım.

ondalik-kesir-ornek-soru-29

Ondalık kesirler sıralanırken önce tam kısıma bakılır. Tam kısmı büyük olan kesir büyüktür.Tam kısımları eşitse onda birler basamağı na bakılır. Onda birler basamağı büyük olan kesir büyüktür. Onda birler basamağı eşitse yüzde birler basamağına bakılır ve bu şekilde devam edilerek kesirler karşılaştırılır.

O halde, makarnanın fiyatı B marketinde en ucuz ve D marketinde en pahalıdır.

NOT:Ondalık kesirlerin kesir kısmının sağına sıfır eklenirse ondalık kesrin değeri değişmez.

Örnek:

1,4 = 1,40 = 1,400
8,36 = 8,360 = 8,3600

ÖRNEK SORU

= 0,6
b = 0,69
c = 0,54

ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) a > b > c  B) b > a > c  C) b > c > a  D) c > a > b

ÇÖZÜM

Ondalık kesirlerin tam kısımları eşit olduğundan onda birler basamağına bakarız.Onda birler basamağındaki en küçük sayı
5 olduğundan 0,54 en küçük kesirdir.?

0,60 ve 0,69 kesirleri için yüzde birler basamağına bakarız. Yüzde birler basamağındaki en küçük sayı 0 olduğundan
0,6 daha küçüktür.

Yanıt B

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-30

A) {1,2,3,4}  B) {1,2,3,4,8}  C) {5,6,7,8,}  D) {4,5,6,7,8}

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-31

Yanıt C

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-32

Yukarıdaki vagonların üzerinde yazılı olan ondalık kesirler lokomotife küçükten büyüğe doğru sıralanacak şekilde bağlanacaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ondalik-kesir-ornek-soru-33

Çözüm

Ondalık kesirlerin tam kısımları eşit olduğundan onda birler basamağına bakarız.

ondalik-kesir-ornek-soru-34

Yanıt C

 Ondalık Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama Etkin Katılım

A. Aşağıdaki ondalık kesirleri sayı doğrusu kullanarak sıralayınız

ondalik-kesir-ornek-soru-35

B. Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız ve bu ondalık kesirler arasında yer iki ondalık kesir yazınız.

ondalik-kesir-ornek-soru-36

C. Aşağıda verilen kesirlerin yaklaşık ondalık açılımlarını örnekteki gibi yazınız ve kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

ondalik-kesir-ornek-soru-37

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)