sabit reklam
Ormancılık

  • Doğal ağaç topluluklarına orman denir. Ormancılık denildiğinde ormanların işletilmesi, bakımı ve orman ürünlerinden faydalanma düşünülmektedir.
  • Bazı ormanlar tek tür ağaçlardan oluşurken, bazıları da karışık türlerden oluşur. Ormanların dağılışını etkileyen temel faktör nemlilik ve yağış miktarıdır. Bu nedenle ormanlarımızın büyük bir kısmı kıyı bölgelerimizde yer alır.

Ormancilik

  • Orman bakımından en zengin Karadeniz en fakir ise Güneydoğu Anadolu’dur.

Ormanların Faydaları

1. Çevre kirliliğini önler.
3. Tarım alanlarını şiddetli rüzgarlardan korur.
4. Toprak sürüklenmesini önler.
5. Yeraltı sularının rejimlerini düzenler.
6. Av hayvanlarını barındırır.
7. Turizm amaçlı kullanılır.
8. Kağıt, kereste, yakacak odun, inşaat malzemesi gibi orman ürünleri sağlar.
9. Biyoçeşitliliği korur.

Ormanların Korunması İçin Alınan Önlemler

1. Orman yangınlarını önlemek için gözetleme kuleleri yapılmalı
2. Ormanlar aşırı tahrip edilmemeli
3. Yakacak odun tüketimi azaltılmalı
4. Kıl keçilerinin ağaçlara zarar vermeleri önlenmeli
5. Orman içi yollar açarak yangınlara zamanında müdahale edilebilmeli
6. Ormanlar ıslah edilmeli ve iyileştirme çalışmaları yapılmalı

ÖRNEK: Türkiye’de ormanların bölgelere göre dağılışı % olarak şöyledir:
Karadeniz bölgesi ……………………. 27
Akdeniz bölgesi……………………….. .21
Marmara bölgesi……………………….19
Ege bölgesi……………………………… 16
İç Anadolu bölgesi……………………….9
Doğu Anadolu Bölgesi………………….7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi…………1
Aşağıdaki yorumlardan hangisi, bu dağılışa göre yanlıştır?
A) Ormanların yaklaşık % 50’si Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yer alır.
B) Ormanların yaklaşık % 90’ı Artvin–İskenderun hattının batısında yer almaktadır.
C) Ormanlar, bölgelere genişlikleriyle orantılı olarak dağılmıştır.
D) Orman yönünden en zengin bölge Karadeniz bölgesidir.
E) Ormanların ülke yüzeyinde dağılımı düzensizdir.
1981 ÖSS

ÇÖZÜM: Türkiye ormanlarının %80’den fazlası kıyı bölgelerinde toplanmıştır. Coğrafi bölgelere dağılışı orantısızdır.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)