sabit reklam
OrtaÇağ Dönemi Nedir?
bahar yayınevi uyarı

ORTA ÇAĞ DÖNEMİ
Orta çağ; Eski çağ ile Yeni çağ arasındaki tarihsel doneme denir. Bu donem, genel olarak Roma imparatorluğu’nun ikiye ayrılması (MS. 395) ile İstanbul ‘un Türkler tarafından alınması (1453) arasındaki donemi kapsar. Orta cağ da, skolastik düşünce egemendir. Skolastik düşünce, din ile felsefeyi uzlaştırma amacı taşır. Bu çağda görülen tabiat ve dinle ilgili yiğitlik öyküleri, halk şairlerinin oluşturdukları “balat”lar, Finlerin meşhur Kalevela Destanı; Almanların Romans’ları; Fransızların Chanson de Rolandı; İspanyolların şövalyelik le ilgili öyküleri edebiyat ürünlerini oluşturur. Ortaca.da (12. yüzyıldan sonra) kahramanlık ve şövalyelik destanları iyice yaygınlaşmış; İskender, Kral Arthur gibi kahramanlar üzerine şiirler yazılmaya başlanmıştır.
Orta çağın en tanınmış sanatçıları; Dante, Petrarca ve Boccacio’dur.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)