Ought to

Ought to

Yine öğüt vermek için kullanılan ought to nun en belirgin özelliği ve olumsuz cümle şeklinin olmamasıdır. Bu zaman kadarki bilgilerimizden anlayacağınız kadarıyla:

should=had better = ought to
She ought to find a new job because her
working hours are very long.

Match with the pictures
1. You ought to visit the museum for your homework.
2. You ought to buy more coal because this will be very cold.
3. We aren't hungry now but, night is long.
You ought to buy a loaf of bread.
4. Your car is very old. You ought to buy a new one.
5. Old people ought to eat more fruit and vegetables.

6. You are very tired. You ought to have a rest.
7. lf you go to Central Anatolia, you ought to visit Cappadocia.

8
9

10. You ought to have a lot of apples to make ‘apple pie'

picture

Answers:

a) 5 b) 6 c) 1 d) 3 e) 4 f) 10 g) 8 i) 7 j) 9 k) 2

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)