Paragrafta Anlam Konu Anlatımı

ğrafta Anlam Konu Anlatımı

 

Paragraf ana bir fikrin çevresinde toplanmış, bir düşünceyi karşı tarafa aktarmak amacıyla kurulmuş cümlelerden oluşan yapıya verilen addır.

Parağrafta Yaklaşım Biçimi

Paragraf sorularını doğru yanıtlamak için her şeyden önce bazı özelliklere etmek gerekir. Sonuçta paragraf soruları bilgiden çok algıya dayanır. Paragraf sorularının çözümüyle ilgili bazı ipuçları aşağıda verilmiştir:

1. Paragrafa hazırlık

Bu tarz sorular öğrencilerin çözmeyi pek sevmediği sorular olduğundan, öğrenciler soruya karşı negatif bir yaklaşım sergilemekte, bu da öğrencilerin motivasyonunu ve başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Soruları çözmeye başlarken iyimser olmak, soruların doğru çözüleceğine inanmak son önemlidir.

2 Soruya önyargısız yaklaşma

Öğrenciler paragraf sorularını çözerken şahsi yorum ve değerlendirmelerini işe karıştırmamalı ve objektif bir tavır sergilemelidir.

3. Soru kalıplarına uygun çözüm teknikleri kullanmak

Paragraf sorularının kendine özgü bir çözüm tekniği vardır. Bunun için öğrenci, soruya uygun cevaplama şekliniseçmeden önce soru kalıbını anlamalıdır.

Örneğin;Ana düşünce soruluyorsa seçeneklere geçmeden evvel
cevabı kafanızda belirleyebilmelisiniz.Çıkarım, değinim sorularında hızlı bir şekilde seçenekparagraf
karşılaştırmasına gitmelisiniz.Tamamlama sorularında tamamlanacak kısmın öncesine ve sonrasına özellikle dikkat etmelisiniz.

Akışı bozan cümlenin bulunmasına yönelik sorularda şüphelendiğiniz cümleyi parçadan çıkarıp cümleyi öyle
okumanız gerekir.

4. Uygun okuma biçimi belirlemek

Her öğrencinin kendine özgü bir okuma biçimi vardır.Önemli olan bu okuma şeklinden en uygun şekilde yararlanmaktır. Paragrafı hızlı ve birkaç kez okuyabileceğiniz gibi yavaş ve bir kez de okuyabilirsiniz. Fakat burada zamanla yarıştığınızı da unutmamalısınız. Okurken anahtar
ifadelerin altını çizmek sizi çözüme götürecektir.

5. Paragraf kültürü edinmek

Geçmiş yıllarda çıkmış sorulara bakıldığında paragraşarı n belli başlı konular hakkında yazıldığı görülmektedir.
Çoğunlukla sanat, , şair, yazar, kitaplar, okumak, araştırmak vb. Bu konular hakkında genel kültüre sahip olmak, bazı kelimeleri ve üslupla ilgili kavramları bilmek
sizi doğru yanıta götürecektir. Önemli bazı kavramlar ve sözcükler:
Yeti, yazın, yazım, üslup, içerik, sentez, sav, öykünmek, özümsemek, kanıksamak, özgün, özdeş, imge, ileti, göreceli, estetik, , realizm, sembolizm, duruluk,
derinlik, imgesellik gibi.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)