sabit reklam
Personality Types Exercise 3

Prefixes
im–, dis–, ır–, un–
İngilizce’de olumsuz kelime oluşturmak için kullanı
lan ön eklerdir. Aşağıdaki örneklere dikkat
ediniz.
A) possible – impossible
B) regular – irregular
C) happy – unhappy
D) appear – dissappear

Find the negative form of the words
1. order > ……………..
2. important > ……………..
3. responsible > ……………..
4. like > ……………..
5. equal > ……………..
6. practicable > ……………..
7. resistable > ……………..
8. polite > ……………..
9. fair > ……………..
10. obey > ……………

Answers:

1. disorder 2. unimportant 3. irresponsible 4. dislike 5. unequal
6. impracticable 7. irresistable 8. impolite 9. unfair 10. disobey

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)