sabit reklam
Personality Types Exercise 4

Lack Of

Kullanıldığı isimle birlikte bir cümlenin öznesi ya da nesnesi görevinde kullanılabilir. Bahsedilen şeyin yokluğundan bahsetmek için kullanılır.
a. We talked about the lack of education at the meeting.
(Toplantıda eğitimsizlikten bahsettik.)
b. Lack of education is a problem in Turkey.
(Eğitimsizlik Türkiye’de bir problemdir.)
Adjective + Preposition + V(ing)
İngilizce’de ‘sıfat + edat + V(ing)’ formuyla cümle kurulurken özellikle dikkat edilmesi gereken fiilin mutlaka ‘ing’ alarak isim haline getirilmesidir.
Aşağıdaki kullanımlara dikkat ediniz.
– My sister is interested in Geography.
– My sister is good at playing volleyball.
– My sister is bad at understanding people.
– My sister is proud of getting high marks all the time.

Note: Sıfatlardan sonra kullanılan edatlara dikkat ediniz.

Put ‘in, at, of, for, about’
1. My brother is interested …………… gardening.
2.

mobile_phones
My friends are proud ………….. having mobile phones.
3. Are you good ………….. speaking a foreign language?
4.

table_tennis
Is she bad …………….. playing table tennis?
5. This town is famous …………… its night–life.
6.

dogs
My cousin is afraid ……………. the dogs.
7. The student was late ……………. the class.
8.

boxes
Be careful ……………… the boxes.
9.

important
It’s important ………………. her to type the reports.
10. The little girl is interested …………. playing piano.

Answers:

1. in 2. of 3. at 4. at 5. for 6. of 7. for 8. about 9. for 10. in

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)