Roman Nedir?
bahar yayınevi uyarı

Roman
Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan bir olayın; yer, ve kişilere bağlı olarak ayrıntılı bir biçimde anlatıldığı edebiyat türüdür. Roman, aynen olmasa bile hayatı yansıtmaya çalışır. Romancı, eserindeki olayları, kişileri ve çevreyi yaşadığımız hayattan seçer. Yazar, romanında gerçek hayata benzer bir kurar. Roman, ayrıntılı olarak anlatması ve bir ana olay etrafında birçok küçük olayın yer alması bakımından öykü türünden ayrılır.Roman türü, esas olarak Batı Edebiyatında doğup gelişmiştir.İlk başarılı örneği ise, İspanyol yazar Miguel de Cervantes ( Mişelde Servantes) ‘in 17. yüzyılda yazmış olduğu “Don Kişot” adlı eserdir.Batılı anlamda roman türü, Türk Edebiyatına 19. yüzyılda çevirilerle girmiştir. Daha sonraları Namık Kemal,fiemsettin Sami, Recaizâde Mahmut Ekrem ilk roman örneklerini vermiştir.Romanlar konularına göre adlandırılırlar: serüven romanı,töre romanı, psikolojik roman, polisiye roman, tarihi roman, köy romanı gibi.Romanlar bağlı oldukları akıma göre de adlandırılırlar:romantik, realist, natüralist roman.Romanın yapısında; mekan (yer), zaman, olay, kişiler önemli bir yer tutar. Romanda sayısı çoktur. Kişi ve çevre betimlemeleri ayrıntılı olarak verilir.
UYARI:
Bir kişinin, bir ailenin ya da bir topluluğun hayatlarını birden fazla cilt halinde anlatan dizi romana “nehir” ya da “ırmak roman” denir.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)