sabit reklam
Running Errands Exercise 2

Use of JUST / ALREADY / YET

Present Perfect Tense’e özgü olan bu kullanımlardan ‘just ve already’ olumlu cümlelerde yardımcı fiilden hemen sonra; ‘yet’ ise olumsuz ve soru cümlelerinde, cümlenin sonunda virgülle
ayrılarak kullanılır.
We have just packed our suitcases.
I have already left home.
Mine hasn’t found her key, yet.
Have you called the police, yet?

Rewrite. Use just / already or yet

1. The students have scored five goals.
……………………………………………………
2. Has Maria seen you at the hospital?
……………………………………………………
3. Have the students had the exam?
……………………………………………………
4. Julie and her brother have found a wallet.
……………………………………………………
5. My aunt hasn’t bought a summer house.
……………………………………………………
6. The train has arrived at the station.
……………………………………………………
7. I haven’t written the essay.
……………………………………………………
8. The little boy hasn’t worn his school uniform.
……………………………………………………
9. My friends have been to China.
……………………………………………………
10. Sinem has brushed her hair.
……………………………………………………
Answers:

1. The students have just scored five goals. 2. Has Maria seen you at the hospital, yet?
3. Have the students had the exam, yet? 4. Julie and her brother have already found a wallet.
5. My aunt hasn’t bought a summer house, yet. 6. The train has just arrived at the station.
7. I haven’t written the essay, yet. 8. The little boy hasn’t worn his school uniform yet.
9. My friends have already been to China 10. Sinem has just brushed her hair.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)