sabit reklam
Running Errands Exercise 4

‘Do’ or ‘make’

İkisi de ‘yapmak’ anlamına gelen bu fiiler kesinlikle birbirinin yerine kullanılamaz. Aralarındaki fark aşağıda örneklerle açıklanmıştır.
Do

do
1. Genel eylemlerin yerine kullanılır.
A: What do you want to do?
B: I want to buy a present.
– ‘do’ fiili ‘buy’ fiilinin yerine kullanılmıştır.
2. Yapılan işleri ve sorumlulukları anlatmak için kullanılır. do the washing up, do shopping, do homework

Make
Bir işi yapmak,üretmek, inşa etmek anlamında kullanılır. Make a cake, make bed, make a change, make a mistake

‘do’ or ‘make’?
1.

sea_war
……………………… war
2. ………………… the cleaning.
3. ………………… tea
4. ………………… a favour
5.

shopping
………………… the shopping
6. …………………the exercises

7.

omelette
Let’s …………… an omelette for the guests.
8. Why don’t you …………… your homework?

Answers:

1. make 2. do 3. make 4. do 5. do 6. do 7. make 8. do

bahar yayınevi uyarı

 


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)