sabit reklam
Şartlı (Koşullu) Olasılık

E örnek uzayının iki olayı A ve B olsun. B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre, A olayının gerçekleşmesi olasılığına A olayının B şartlı olasılığı (A olayının B ye bağlı koşullu olasılığı) denir. P(A/B) şeklinde gösterilir.


Bir zar atıldığında üste gelen sayının 2 den büyük olduğu bilindiğine göre, zarın üst yüzüne gelen sayının çift sayı olma olasılığı kaçtır?


İki zar atıldığında üst yüze gelen sayıların çarpımının tek sayı olduğu bilindiğine göre, üst yüze gelen sayıların toplamının 8 den küçük gelme olasılığı kaçtır?


Rakamları farklı iki basamaklı doğal sayılar kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor.
Torbadan rastgele seçilen bir kartın üstündeki sayının 70 ten büyük olduğu bilindiğine göre, seçilen bu
kartın üstündeki sayının 5 ile tam bölünebilme olasılığı kaçtır?


Torbadan seçilen bir kartın 70 ten büyük rakamları farklı iki basamaklı doğal sayı olduğu bilindiğine göre,

Çarpma kuralına göre, 3.9 = 27 tane sayı yazılır.
27 – 1 = 26 tane 70 ten büyük iki basamaklı sayı vardır.
Bu küme içinde 5 ile tam bölünenler: 75, 80, 85, 90, 95 tir.


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)