sabit reklam
Seasons of the year

-Spring – Summer
(Fall) –

seasons

Activity Exercise

Complete with the seasons.
1. You can swim and sunbathe in…………………. .
2. You can ski and play snowball in………………… .
3. The leaves fall in ……………….. .
4. You can see colorful şowers on trees in ……………. .

Answers: 1. summer 2. winter 3. autumn 4. spring

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)