sabit reklam
Şehirlerin Sorunları

 • 1950’den sonra Türkiye’de kırsal kesimden kentlere hızlı göçün sonucunda meydana gelen sorunlardır.

1.

 • Büyük şehirlerin en büyük problemidir.
 • Alt yapı (yol, su, elektrik sorunu) ortaya çıkmıştır.
 • En fazla gecekondulaşma İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep’tedir.
 • İstanbul’un yaklaşık % 20’si gecekondu semtidir.

2. Düzensiz yapılaşma

 • Sanayi tesislerinin kent içerisinde kalması
 • Tarım alanları üzerine sanayinin kurulması
 • Çevre kirliliğinin artması
 • Trafik sorununun ortaya çıkması düzensiz yapılaşmanın sonucudur.

3.

 • Linyit’in yakacak olarak kullanıldığı alanlarda
 • Sanayinin geliştiği alanlarda hava kirliliği fazladır.
 • Son yıllarda doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliği azalmıştır.

4. Yeşil alanların azalması

 • Hızlı şehirleşme sonucunda yeşil alanların azalmasıdır.

5. Belediye hizmetlerinin yavaşlaması

 • Nüfus artışıyla beraber sanayi atıkları ve evsel atıkların zamanında toplanması ve depolanması sorun haline gelmektedir.
 • Çevre kirliliği artmaktadır.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)