sabit reklam
Sensible Precautions Exercise 3

In Case
Bağlaç olarak kullanılır. İki cümleyi birbirine bağlar.
– We don’t speak loudly in English classes in case our teacher gets angry.
(Öğretmenimiz kızmasın diye İngilizce derslerinde yüksek sesle konuşmayız.)

umbrella

So That
Bağlaç olarak kullanır. ‘–sın diye’ anlamını taşır.
İstenilen sonuca ulaşma amacı taşıyan cümlelerde kullanılır.
We must work hard so that our country improves.

Note: ‘So that’ ile ‘In case’ bağlaçlarını ayırmak için, ‘so that’in olumlu bir yargıyla; ‘in case’in ise olumsuz (istenmeyen) bir yargıyla birlikte kullanıldığını unutmayınız.

a. I’m going to take my umbrella in case it rains
(Yağmurun yağması istenmeyen bir durumdur.)
b. I took a ticket for the concert so that we could see our favourite group.
(Sevilen grubu görmek istendik bir yargıdır.)
‘In case’ or ‘So that’
1. You shouldn’t play in cold weather ………….. you have got a cold.
2. She will find someone …………. he plays at the party.
3. I’ll bring some books ……………. I read them on the beach.
4. These people will go on a diet ………….. they lose weight.
5. Sema will find a job at a bank …………. she earns some money.
6. You should visit a doctor ……………. you have problems with your skin.
7. Take some food with you …………….. we get hungry.
8. Let’s call a taxi ……………… we are late for the meeting.
9. She cuts the grass …………. the garden looks beautiful.
10. She’ll give me some money …………….. I need it at the university.

Answers:

1. in case 2. so that 3. so that 4. so that 5. so that 6. in case
7. in case 8. in case 9. so that 10. in case

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)