sabit reklam
Sessiz (Ünsüz) Harfler Konu Anlatımı

 

SESSİZ (ÜNLÜ) HARFLER

Sessiz Harflerin Özelliklleri
Sessiz harfler ses yolundan engele uğrayarak çıkarlar.

Tek başlarına hece oluşturamazlar.

Sesli harflerin yardımı olmadan söylenemezler.

Bazı hecelerde birden fazla bulunurlar.

Her hecede bulunma zorunlulukları yoktur.

Sessiz harfler özelliklerine göre çeşitli gruplara ayrılmıştır.

a. Sürekli Sessizler: Önüne sesli bir harf geti- rilip okunduğunda ağızdan sürekli olarak çıkma- ya devam eden sessiz harflerdir.
F, Ğ, H, J, L, M, N, R, S,Ş, V, Y, Z

b) Süreksiz Sessizler: Önüne sesli bir harf ge- tirilip okunduğunda kesintiye uğrayan sessiz harflerdir.
B, C, Ç, D, G, K, P, T


c) Sert Sessizler:
Ağızdan çıkarken ses telle- rinde titreşim yapmayan sessiz harflerdir.
Ç, F, H, K, P, S,Ş, T

d) Yumuşak Sessizler: Ağızdan çıkarken ses tellerinde titreşim yapan sessiz harflerdir.
B, C, D, G,Ğ,J, L, M, N, R, V, Y, Z


“Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinde geçen aşağıda- ki sözcüklerin hangisinde süreksiz sert ses- siz harfler yoktur?
A) muhtaç B) olduğun
C) kanda D) mevcuttur
1985 FL–2

Alfabemizdeki süreksiz sert sessiz harfler şun- lardır: “f s, t, k, ç, ş, h, p” A, C ve D seçenekle- rindeki sözcüklerde bu ünsüzler mevcuttur. Ama B seçeneğindeki “olduğun” sözcüğündeki bütün
ünsüzler yumuşak sessiz harflerdir.
Yanıt D

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)