Şeyh Galip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şeyh Gp
(Hytı – Biyogrfisi)

1757 yılındaİstanbul'da doğdu. Babası da Mevlevî bir şairdi. Mevlevî çevrelerinde yaşadı. Kya'ya gitti. Mevlânâ Dergâhında girdiği çileyi bitirerek İstanbul'a döndü. Bir süre sra Galata Mevlevihanesi'ne şeyh oldu. Ölümüne kadar irşad görevini sürdürdü. Önceleri Es'ad, sraları ise Gâlib mahlasıyla şiirler yazdı. Sebk-i Hindî etkisinde “yeni tarz” şiirler yazdı. Klasik eyatımızın s büyük şairi sayıldır. 1799 yılında öldü.yatımızın son büyük şairi sayıldır. 1799 yılında öldü.yatımızın son büyük şairi sayıldır. 1799 yılında öldü.yatımızın son büyük şairi sayılmaktadır. 1799 yılında öldü.

ESERLERİ
Hüsn ü Aşk ve Dîvân'ı, şiirimizin anıt eserlerindendir.

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Şeyh Galib
Hayatı / Sanatı / Eserleri
Hüseyin Oral
Yeni Asya Yayınları / Biyografiler Dizisi

Şiir ufuklarının iyice daraldığı, sanat semalarının iyice karardığı bir da, Galib, bir sanat güneşi gibi doğarak edebiyat alemini aydınlattı. Divan edebiyatına yeni bir ruh, taze bir nefes getirdi.Şeyh Galib, çocukluğundan itibaren Mevlevi bir atmosfer içinde yetişmiş; Mevlana'ya sevgi ve hürmet duyulan bir muhitte büyümüştür.

» Biyografiler – Kim Kimdir Sayfasına Dön! «

N: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Biyografi Biyografiler Yaşam Öyküleri Kim Kimdir? Biyografi

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)