sabit reklam
Should / Shouldn’t Exercise 3

Should / Shouldn’t Exercise 3
Match
1. You should drive carefully.
2. You shouldn’t speak loudly.
3. You should give your seat politely to an old person.
4. You should work hard.
5. You should sit quitely.
6. You should play well.
7. You shouldn’t act bad.
8. You should write clearly.
9. You shouldn’t get up late.
10. You should make up beautifully.

library

traffic
school_time
football_match

Answers:

1. d 2. b 3. c 4. j 5. e 6. i 7. g 8. a 9. h 10. f

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)