sabit reklam
Should

Should

  • İngilizce’de nasihat vermek için kullanılan bir yapıdır. Kendisinden sonra gelen fiil yalın halde yazılır.

Aşağıdaki örneklere dikkat ediniz.

Pasitive Sentences

S + should + V + O.C + ………….
She should wash her hands.
You should study hard

Negative Sentences

S + shouldn’t + V + O.C + ………….
You shouldn’t eat junk food.
You shouldn’t ride a bike on crowded streets.
Questions
Should + S + V + O.C + ………….
Should I eat out?
Should we tidy our rooms?

Short Answers
Yes, I/you/he/sheit/we/they should.
No, I/you/he/she/it/we/they shouldn’t.

Activity Exercise

‘Should’ or ‘shouldn’t
1. You ……………………. tidy your room.
2. She …………………. fasten her seat belt.
3. You …………………. enter the house with your shoes.
4. You ………….. wash the fruit before you eat.
5. She ………………….. get up late for school.
6. He …………………….. eat a lot of sweet and chips.
7. You …………………….. drink enough water.
8. They ………………………. sleep late.
9. You ……………………… do exercises.
10. We ………………….. play computer games before we do our homework.

Answers:

1. should 2. should 3. shouldn’t 4. should 5. shouldn’t
6. shouldn’t 7. should 8. shouldn’t 9. should 10. shouldn’t

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)