sabit reklam
Sıcak Çatışma Bölgeleri

Sıcak Çatışma Bölgeleri

 • Geçmişten günümüze insanlar arasında çeşitli nedenlerden dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar Devletler arasında da sıcak çatışmalara yol açabilmektedir.
 • Günümüzde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde, değişik nedenlere dayanan çatışma bölgeleri vardır. Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika gibi.

Çatışmalara Neden Olan Faktörler

Doğal Unsurlar

 • Su kaynaklarının paylaşımı
 • Toprak paylaşımı
 • Yeraltı zenginliklerinin paylaşımı
 • Enerji kaynaklarının paylaşımı

Beşeri ve Ekonomik Unsurlar

 • Ekonomik sorunlar
 • Sınır Anlaşmazlıkları
 • Geçmişe dayanan sorunlar
 • Bağımsızlık istekleri
 • Önemli yolların kontrolü

Sıcak Çatışma Bölgeleri: Orta Doğu

 • Dünya petrol rezervlerinin büyük bölümüne sahip olması,kutsal mekanları barındırması, önemli ticaret yollarının kavşak noktalarında bulunması Orta Doğu’yu dünya açısından önemli bir bölge haline getirmiştir.
Petrol Sorunu

Günümüzde Orta Doğu zengin petrol yatakları ve bunların paylaşımı nedeniyle önemli sıcak çatışmaların en yoğun yaşandığı bir bölgedir. Orta Doğu’da İngiltere,Rusya ve ABD arasındaki mücadele İkinci Dünya Savaşı döneminde petrole ihtiyacın artmasıyla başlamış, günümüzde ABD ve Müttefiklerinin Irak’ı işgaline kadar dayanmıştır.

Su Sorunu
 • Günümüzde artan nüfusa bağlı olarak su kullanımının artması ve iklim değişiklikleri su havzalarının daralmasıyla, su kaynaklarının kullanımı ve paylaşımı daha da önem kazanmıştır.
 • Orta Doğu’da su sorunu ülkeler arasında ortak kullanıma açık olan su rezervlerinin paylaşımından kaynaklanmaktadır. Ortak kullanıma açık olan bu kaynakların en önemlileri;

Nil, Dicle ve Fırat’tır.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)