sabit reklam
Simple Future Exercise

Simple Future Exercise

NOTE: 1. Brian will have steak for lunch.
Brian won’t have steak for lunch.
Will Brian have steak for lunch?
2. The guests will arrive at 09:00
The guests won’t arrive at 09:00.
Will the guests arrive at 09:00?

Make Sentences
1. The driver – go to the city centre.

2. My sister – not buy – a car.

3. The doctors – get the hospital on time?


4. The children – not – have a quiz.

5. Sema – visit the museums?

6. The teacher – be angry with us.

Answers:

1. The driver will go to the city centre.
2. My sister won’t buy a car.
3. The doctors will get the hospital on time.
4. The children won’t have quiz.
5. Will Sema visit the museums?
6. The teacher will be angry with us.

Activity Exercise

Look at the pictures and write the words under them. (Aşağıdaki resimlere bakınız ve gerekli olan kelimeleri altlarına yazınız.)

1.
sea
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
2.
f
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
3.
mountain
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Answers:
1. sunny, sunbathing, swimsuit, sun cream, sand
2. tent, forest, campfire
3. high, climbing, boots, rope, mountain

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)